Η ισότητα των φύλων μέσα από τη Δημιουργική γραφή

Παρασκευή Δ. Αθανασοπούλου

Περίληψη

Εκπαιδευτικό σενάριο για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 του ΟΗΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σενάριο που προτείνεται στην παρούσα εργασία αφορά στην αξιοποίηση της Δημιουργικής γραφής σχετικά με τον Στόχο 5 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ισότητα των φύλων. Η Δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την ενδυνάμωση των δύο φύλων και την εκπαίδευσή τους με όρους, όπως τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων, εξάλειψη όλων των μορφών βίας, ισότιμες ευκαιρίες. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνονται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4760

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών