Λογοτεχνία για παιδιά, Ιστορία και ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι: Ένα παράδειγμα

Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη

Περίληψη

Το παιχνίδι σήμερα, σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργεί νέες προοπτικές και τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης μεταβάλλουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας προς όφελος των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. Κατασκευάστηκε, λοιπόν, μια ιστοσελίδα με πολυμεσική εφαρμογή, εύκολη στην πλοήγηση και διαδραστική, με σκοπό να προσφέρει μια διασκεδαστική, ανακαλυπτική μαθησιακή εμπειρία. Το σενάριο με τίτλο: «Διευρύνω τις γνώσεις μέσα από βιβλία γνώσης», απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, περιλαμβάνει παιγνιώδεις ερωτήσεις κατανόησης και απλές εφαρμογές πολυμέσων, υποστηρίζει την τυπική και την άτυπη μορφή μάθησης. Στόχοι του είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας, της αναζήτησης πληροφορίας και της διερευνητικής προσέγγισης της γνώσης. Στο παρόν άρθρο, θα γίνει αναφορά στον τρόπο σχεδίασης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε, στους θεματικούς, γλωσσικούς, γνωσιακούς και παιδαγωγικούς του στόχους, ενώ θα δοθεί και ένα παράδειγμα της εκπαιδευτικής του αξιοποίησης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4772

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών