Η αξιοποίηση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόστολος Πίκουλης

Περίληψη

Με την παρούσα διδακτική πρόταση, καταγράφεται ο στόχος, το θεωρητικό πλαίσιο και η διαδικασία υλοποίησης της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» του Κόκκου (2011α). Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της μεθόδου δύναται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση στους μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Το θέμα προς επεξεργασία είναι οι συνέπειες του πολέμου στον άνθρωπο.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4776

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών