Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκουτερόπουλος Ν. Μ. (μτφρ.),