Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση".

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση είναι τετραμηνιαίο Περιοδικό, επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας που εκδίδεται συνεχώς από το 1984.

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες είτε αυτοί ζουν στην Ελλάδα είτε ανήκουν στον ελληνισμό της Διασποράς. Η προσπάθειά της είναι ενωτική και οι ορίζοντες της ανοιχτοί. Δεν αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει ένα ορισμένο είδος φιλοσοφίας ή να προβάλλει μια συγκεκριμένη φιλοσοφική τάση, αλλά αγκαλιάζει ισότιμα όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και κινήματα. Πιστή στις αρχές του πνευματικού πλουραλισμού, που υπαγορεύονται από το ίδιο το Καταστατικό της Εταιρείας, η έκδοση έχει ως στόχο τη συνένωση όλων των ελληνικών φιλοσοφικών δυνάμεων και ταυτόχρονα την καλλιέργεια και την προβολή της ελληνικής φιλοσοφίας.

Η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση είναι η έκφραση του ζωντανού, επιστημονικού, ελληνικού φιλοσοφικού διαλόγου και  στοχασμού.