Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λιάκρη, Αλεξάνδρα

 • Τόμ. 5, Αρ. 15 (1988) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Αριστείδη Σ. Φασιανού: Οι ρίζες της κοινωνικής οντολογίας
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 5, Αρ. 15 (1988) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Διεθνές Συνέδριο Ιωνικής Φιλοσοφίας: Κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 6, Αρ. 18 (1989) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Τάσος Μπλέτας, Πέρα από τα σύνορα του ανατολικού μυστικισμού
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 6, Αρ. 18 (1989) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Σεμινάριο Πλατωνικής Φιλοσοφίας ( Αθήνα, Μάρτιος-Ιούνιος 1989 )
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 5, Αρ. 14 (1988) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Μανώλη Μαρκάκη: Α. Κοινωνιολογική προοπτική, Β. Πολιτική νομιμοποίηση και βιομηχανική κοινωνία, Γ. Σύστημα μιας φιλοσοφίας της πράξεως
  Λεπτομέρειες  PDF