Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Βάνα, Ελλάδα