Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κύρκος, Βασίλειος

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (1984) - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ (1900-1982)
    Ευάγγελος Παπανούτσος : ο φιλόσοφος και οι γνωσιοθεωρητικές απόψεις του
    Λεπτομέρειες  PDF