Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.

 • Τόμ. 3, Αρ. 9 (1986) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Μαθήματα Γνωσιολογίας και Οντολογίας, Ο Αρχαίος Σκεπτικισμός (Εισαγωγή στη Φιλοσοφία)
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 7, Αρ. 21 (1990) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Η αντίθεση Κομισσαρίου και Γιόγκι και η προβληματική υπέρβασής της στη σκέψη του A. Koestler
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 8, Αρ. 22 (1991) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας. Θέμα: Η Φιλοσοφία του Σωκράτη ( Σάμος, 22-28 Αυγούστου 1990 )
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 8, Αρ. 24 (1991) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Heidegger, Ο φιλόσοφος του λόγου και της σιωπής
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 4, Αρ. 10 (1987) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Η φιλοσοφική ερμηνευτική
  Λεπτομέρειες  PDF