Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κολλυροπούλου, Ελένη

 • Τόμ. 5, Αρ. 15 (1988) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας, Θέμα: Ιωνική Φιλοσοφία ( Σάμος 27-31 Αυγούστου 1988 )
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 6, Αρ. 17 (1989) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Τάσου Μπουγά: Αναζητήσεις. Φιλοσοφικά δοκίμια
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 6, Αρ. 17 (1989) - ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Δελτίο ελληνικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 5, Αρ. 13 (1988) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Τρίτο διεθνές συνέδριο φιλοσοφίας περί δικαιοσύνης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 5, Αρ. 14 (1988) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
  Μιχ. Κ. Μακράκη, α) Εισαγωγή στη φιλοσοφία της θρησκείας. Ιστορική ανασκόπηση και κύρια θέματα, β) Ψυχολογικοί παράγοντες του θρησκευτικού φαινομένου
  Λεπτομέρειες  PDF