Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεοντσίνη, Ελένη, Ελλάδα

  • Τόμ. 10, Αρ. 28 (1993) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
    Τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής Έρευνας. Θέμα: "Ο Ρόλος της Φιλοσοφίας στην οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης" ( Αρχαία Ολυμπία 17-22 Αυγούστου 1992 )
    Λεπτομέρειες  PDF