Λεπτομέρειες Συγγραφέα

-, -, Ελλάδα

  • Τόμ. 3, Αρ. 9 (1986) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
    Πρώτο Διεθνές Συνέδριο "Φιλοσοφία, μεθοδολογία, ηθική και οικονομία στην κλινική αντικαρκινική έρευνα"
    Λεπτομέρειες  PDF