Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Piatkowski, Adelina, Ρουμανία