Λεπτομέρειες Συγγραφέα

McCarthy, Charles, Ηνωμένο Βασίλειο