Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Evans, Dale, Ηνωμένες Πολιτείες