Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kim, Nea-Kyoun

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (1984) - ΜΕΛΕΤΕΣ
    Κομφούκιος και Σωκράτης: η αντίληψη για την αυτοπραγμάτωση και την επιμέλεια της ψυχής
    Περίληψη  PDF