Ο ρόλος της διαγλωσσικότητας στην επικοινωνία μεταξύ ενήλικων σπουδαστών της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

Χριστίνα Μαλιγκούδη, Νίκη Παντελιού, Ειρήνη Παπανικολοπούλου

Περίληψη

In L2 classes a monoglossic teaching approach is quite often, according to which the language of instruction is the target language and other languages should be avoided, in order for students not to be confused. However, today’s globalized environment as well as contemporary teaching approaches and techniques support the necessity of promoting translanguaging in the teaching process. In the context of our research targeted teaching interventions were implemented and their aim was to help adult students of Greek as L2 practice several language skills. The results show that students often engage in translanguaging practices in order to express themselves, to enrich their linguistic repertoire, to make correlations between structures of several languages etc.

Λέξεις κλειδιά

translanguaging, teaching Greek as L2, adult students, language games, communication

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3710

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών