Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Introduction Περίληψη   PDF (English)
Argyris Archakis, Theodoros Markopoulos, Dimitris Papazachariou, Anna Roussou, Christos Vlachos, George J. Xydopoulos
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Complete Issue Λεπτομέρειες   PDF (English)
Theodoros Markopoulos, Christos Vlachos, Argiris Archakis
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 <δ> ή <ντ>; <θ> ή <τ>; <γ> ή <γκ>; Συστηματικά λάθη κατά την εκμάθηση του ορθογραφικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας από Σερβόφωνους φοιτητές Περίληψη   PDF
Μάρθα Λαμπροπούλου, Βόικαν Στόιτσιτς
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 A constructional approach to the marker (o)pu [(ό)που)]: Diachronic evidence for the relativizer to adverbial polysemy Περίληψη   PDF (English)
Kiki Nikiforidou, Demetra Katis
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 A first look at pu-Result Clauses in Greek Περίληψη   PDF (English)
Konstantina Balasi
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Acoustic characteristics of Greek vowels produced by English-Greek bilingual adults Περίληψη   PDF (English)
Maria Karkani, Elina Nirgianaki, Evgenia Magoula
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Acquisition of gender agreement by Russian–Cypriot Greek bilinguals Περίληψη   PDF (English)
Sviatlana Karpava
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Allomorphy and Greek Nominal Compounds: a computational prediction and analysis Περίληψη   PDF (English)
Athanasios Karasimos, Georgios Markopoulos
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Ambiguity resolution, processing and cognitive control in Greek monolingual and bidialectal ageing Περίληψη   PDF (English)
Natalia Nannou, Georgia Fotiadou
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Child’s interpretation of OR and AND: either or both? Περίληψη   PDF (English)
Vina Tsakali
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Clitic placement in Cypriot Greek Περίληψη   PDF (English)
Evanthi Papanicola, Spyros Armostis
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Comparing the Greek metaphors for fear and romantic love Περίληψη   PDF (English)
Maria Theodoropoulou, Theodoros Xioufis
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Comprehension of wh-questions and relative clauses in Greek speaking individuals with Alzheimer’s disease Περίληψη   PDF (English)
Dimitra Arfani, Michaela Nerantzini, Sokratis Papageorgiou, Spyridoula Varlokosta
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Designing a Modern Greek sentence corpus for audiological and speech technology research Περίληψη   PDF (English)
Anna Sfakianaki
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Disambiguation of future, subjunctive, optative in Greek speech acts Περίληψη   PDF (English)
Rosemarie Lühr
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 English borrowings in Modern Greek: a corpus-based study Περίληψη   PDF (English)
Rania Papadopoulou, George J. Xydopoulos
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Exploring fine restrictions in the derivation of deverbal adjectives in Greek Περίληψη   PDF (English)
Eleni Tsaprouni, Christina Manouilidou
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Exploring the negative interference in written productions by Spanish learners of Modern Greek with the use of Learner Corpora Περίληψη   PDF (English)
Katerina Alexandri, Katerina T. Frantzi
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Greek Nominal Compounding: Through the prism of Allomorphy Περίληψη   PDF (English)
Athanasios Karasimos
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 High degree modifiers and adjectives: Εvidence from French and Greek Περίληψη   PDF (English)
Evangelia Vlachou
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 How many more? Περίληψη   PDF (English)
Maria-Margarita Makri
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 How to Graecise Hebrew syntax: the strange case of clause initial καὶ ἐγένετο in the New Testament Περίληψη   PDF (English)
Liana Tronci
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Ideologies of Heritage Language Hybridity Among Return Migrants Περίληψη   PDF (English)
Jennifer Sclafani, Alexander Nikolaou
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 IDION: A database for Modern Greek multiword expressions Περίληψη   PDF (English)
Stella Markantonatou, Panagiotis Minos, George Zakis, Vassiliki Moutzouri, Maria Chantou
 
Πρακτικά του ΔΣΕΓ14 Indexing chronotopes:An ethnographic approach of the changing linguistic landscape of Mytilene Περίληψη   PDF (English)
Costas Canakis
 
1 - 25 από 141 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 > >>