Πειραματική διερεύνηση της συμφωνίας του γένους σε παρατακτικές δομές υποκειμένων στη Νέα Ελληνική

Βάιος Μανασής, Δέσποινα Παπαδοπούλου

Περίληψη

This paper investigates gender agreement in Greek, in both production and comprehension, by means of structures which involve a predicate in agreement relationship with [-animate] male and female conjunct subjects placed in preverbal position. Adult native speakers of Greek participated in an oral production elicitation experiment and a self-paced reading task. The results showed that two strategies for gender agreement are used in Greek: a) agreement with the entire Coordinate Phrase (&P) in which a gender feature is displayed as the result of  semantic or morphosyntactic resolution and b) Full agreement with the closest conjunct in a serial order.

Λέξεις κλειδιά

gender agreement in conjoined subject NPs, sentence processing, elicitation experiment, self-paced reading task

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3711

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών