Α study of Greek Native Speakers’ (NSs’) Requests in Informal Situations: Modern Greek Films Data Analysis & Language Teaching

Elisavet Mavromati

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τις επιλογές φυσικών ομιλητών της ελληνικής στη διατύπωση 150 αιτημάτων σε οικείες, μεταξύ των συνομιλητών, περιστάσεις, που αντλούμε από ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Θεωρητικό μας πλαίσιο αποτελεί η εκδοχή των Brown και Levinson (1978, 1987) για την ευγένεια. Με βασικό πρότυπο το μοντέλο των Blum-Kulka κ.ά. (1989), αναλύουμε τις στρατηγικές των κύριων πράξεων, την προοπτική, τις εσωτερικές τροποποιήσεις και ειδικότερα τους λεξικούς/φραστικούς μετριαστές και τα επιτατικά στοιχεία των κύριων πράξεων αλλά και των υποστηρικτικών κινήσεων. Τέλος, ακολουθώντας τη Martínez-Flor (2008) διατυπώνουμε ενδεικτική πρόταση διδακτικής αξιοποίησης των δεδομένων σε μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Λέξεις κλειδιά

ευγένεια, αιτήματα, Ελληνικά, τροποποιήσεις, ταινίες, διδασκαλία

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3716

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF (English) | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών