Η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στην εκπαίδευση: Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη

Μαριάνθη Οικονομάκου

Περίληψη

The aim of the study is to explore the position of language variation in the Greek primary school and the effectiveness of teaching practices aspiring to familiarizing students with different varieties in the classroom. Although the newest L1Curriculum for language teaching in compulsory education focuses on the critical approach of a wide range of text genres and social and cultural contexts, the geographical varieties and sociolects of Greek appear to remain marginalized and are sometimes stigmatized. This research, drawing on the teaching actions carried out by students during their practicum, in cooperation with teachers-mentors in school units, has a dual objective: (a) to identify the difficulties of implementation teaching practices focusing on the critical understanding and the sociocultural dimension of linguistic variation and, (b) to lay out proposals that could contribute to the cultivation of the critical linguistic awareness of the learning community.

Λέξεις κλειδιά

language variation, teaching practices, language variation, critical literacy

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3729

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών