Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις στην Ελληνική: Μια ανάλυση με βάση τον επανακαθορισμό της κατηγοριακής ταυτότητας

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Περίληψη

Free relatives in Greek exhibit obligatory category matching, so that the element that includes the wh-phrase determines the category of the FR. Based on this observation, I put forward the hypothesis that Greek FRs involve relabeling and that it is the element which includes the wh-phrase that projects, as it moves and merges with C, and not the C head. I also evaluate two approaches of relabeling, the one proposed by Citko (2008), according to which both simple and complex wh-phrases can project, and the one proposed by Donati and Cecchetto (2011), according to which only simple wh-phrases can project. I show that, in contrast with Italian and English, Greek FRs with complex wh-phrases behave as proper FRs, providing evidence for Citko’s approach.

Λέξεις κλειδιά

free relative, category matching, case matching, case attraction, reprojection, relabeling

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3754

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών