Το χιούμορ και η διδακτική του αξιοποίηση στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού: Ανίχνευση των στάσεων των εκπαιδευτικών

Βάσια Τσάμη, Ελένη Καπογιάννη, Βίλλυ Τσάκωνα, Αργύρης Αρχάκης

Περίληψη

The goal of this study is to explore the attitudes of secondary education teachers towards the teaching of humor within a critical literacy framework. This questionnaire-based research took place in the course of 8 training seminars, which were aimed at familiarizing language teachers with an online lesson-planning tool (wiki) that includes an annotated database of humorous texts. Our findings indicate a lack of familiarity with the theory, the sociopragmatic effects, and the teaching of humor. Participants evaluate the critical teaching of humor as interesting and innovative, but simultaneously express a number of concerns regarding its applicability, which can be attributed not only to practical difficulties but also to long-standing biases regarding the purposes and standards of language education.

Λέξεις κλειδιά

humor, critical literacy, online lesson-planning tool, attitudes, secondary education teachers

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3768

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών