Ενδοκεντρικά και εξωκεντρικά σύνθετα στην ελληνική ομοφυλοφιλική αργκό καλιαρντά

Boris Vounchev

Περίληψη

The aim of this paper is to analyze the compounds in the Modern
Greek gay argot Kaliardà with respect to their endocentricity
or exocentricity. Based on the Ralli and Andre
оu’s model (2012),
according to which exocentricity is not absolute and can be
categorical, morphological and syntactic.
I conclude that exocentricity, and indeed absolute exocentricity,
is mainly found in the suffixed compounds, and the reason
is that because of the combination of two lexical bases
and not words there is more flexibility in the choice of the right
component of the compound.

Λέξεις κλειδιά

Modern Greek gay argot Kaliardà, compounding, endocentricity, exocentricity

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3780

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών