Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε ενήλικους πρόσφυγες: Από την ανάλυση αναγκών στην κατασκευή αναλυτικού προγράμματος

Κωνσταντίνα Χελιώτη

Περίληψη

The huge influx of refugees in Greece in recent years made urgent the improvement of their literacy in the Greek language. The aim of this paper is to investigate the refugees’ needs in the Greek language and to propose guidelines for a suitable curriculum. To this aim, a questionnaire-based survey was used to identify the wants and the lacks of refugees in the target language. Furthermore, interviews were conducted in order to identify the necessities and complete the quantitative data.

Λέξεις κλειδιά

need analysis, adult refugees, level A0, curriculum

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/icgl.v1i1.3782

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΣΕΓ| ISBN: 978-618-5496-03-6
Ειδίκευση ΓλωσσολογίαςΤμήμα ΦιλολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών
Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών