Κοινωνιογλωσσική προσέγγιση της γλωσσικής ποικιλίας της Αγιάσου Λέσβου: γλωσσικές στάσεις των ηλικιακών ομάδων 20 έως 40 ετών

Ειρήνη Κουνιαρέλλη

Abstract

Κοινωνιογλωσσική προσέγγιση της γλωσσικής ποικιλίας της Αγιάσου Λέσβου: γλωσσικές στάσεις των ηλικιακών ομάδων 20 έως 40 ετών

DOI: https://doi.org/10.26220/mgdlt.v9i1.4108

View Counter: Abstract | 66 | times, and PDF (ελληνικά) | 46 | times PDF | 30 | times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MGDLT | ISSN: 1792-3743 | © Copyright MGDLT

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras