Ο υπερσυντέλικος στην Κυπριακή και την Κοινή Νέα Ελληνική:σημασιολογική και διαλεκτική ποικιλότητα

Σταυρούλα Τσιπλάκου, Σπύρος Αρμοστής, Δημήτρης Μιχελιουδάκης, Αμαλία Μόζερ, Σπυριδούλα Μπέλλα

Abstract

Ο υπερσυντέλικος στην Κυπριακή και την Κοινή Νέα Ελληνική:σημασιολογική και διαλεκτική ποικιλότητα

DOI: https://doi.org/10.26220/mgdlt.v9i1.4113

View Counter: Abstract | 62 | times, and PDF (ελληνικά) | 35 | times PDF | 17 | times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MGDLT | ISSN: 1792-3743 | © Copyright MGDLT

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras