Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Θάνος Φουργκατσιώτης
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: museum.edu@yahoo.com

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Θάνος Φουργκατσιώτης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: museum.edu@yahoo.com