Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού θα δέχεται προς κρίση και δημοσίευση μελέτες και έρευνες με διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνταγμένες σύμφωνα με τις οδηγίες που παραθέτουμε, και οι οποίες μπορούν να αναφέρονται, ενδεικτικά, στις παρακάτω θεματικές περιοχές: Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση, Μουσείο και Σχολείο, Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων, Εκπαίδευση και Λογοτεχνία,  και Φιλαναγνωσία, Καινοτομία στην Εκπαίδευση, Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, Εκπαιδευτική Έρευνα, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM),Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό Υλικό, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Erasmus+) κ.λπ.

 

Πολιτικές ενότητας

Articles

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Άρθρα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επιστημονική Επιτροπή

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Συντακτική Επιτροπή

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

https://museum-education.weebly.com/upsilonpiomicronbetaomicronlambdaeta-alpharhothetarhoomicronupsilon.html

 

 

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.