Ιστορία Περιοδικού

To «Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης» του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού» (ΕΚΕΔΙΣΥ), οι άνθρωποι και οι συνεργάτες του, κατόπιν συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων με πολλούς ανήσυχους και ρέκτες συναδέλφους από όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την αναγκαιότητα της συστηματικής παιδαγωγικής κατάρτισης και τακτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αποφάσισε την έκδοση του περιοδικού MUSEUM & EDUCATION, Μουσείο – Σχολείο – Εκπαίδευση. Στόχος μας με την έκδοση αυτή είναι να παρακολουθήσουμε και να ενισχύσουμε τον δημόσιο επιστημονικό διάλογο και να προβάλουμε την παιδαγωγική έρευνα που συντελείται στις γνωστικές περιοχές της μη τυπικής Εκπαίδευσης, όπως είναι η Μουσειακή Εκπαίδευση, οι Τέχνες, ο Πολιτισμός κ.ά., ώστε να συμβάλουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της Παιδαγωγικής Επιστήμης γενικότερα, αλλά και της θεωρίας και της διδακτικής πράξης σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Το περιοδικό ως εκδοτικό εγχείρημα αποτελεί ένα τακτικό, εξειδικευμένο, επιστημονικό βήμα εκπαιδευτικής έρευνας και ενημέρωσης, με τριμηνιαία συχνότητα έκδοσης, ώστε να μπορεί να καλύπτει θέματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Ταυτόχρονα, είναι ανοιχτό σε καινοτομικές ιδέες και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θα δημοσιεύονται επίσης ειδικά αφιερωματικά (θεματικά) τεύχη.