Από την έμπνευση του Τζάνι Ροντάρι στο σκηνικό βίωμα των μαθητών: Μια σύγχρονη χριστουγεννιάτικη γιορτή

Αλεξία Παπακώστα

Περίληψη

Η συγκεκριμένη πρόταση αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια ανανέωσης και εκ­ συγχρονισμού των σχολικών γιορτών καθώς και της δημιουργικής σύζευξης θεάτρου και λογοτεχνίας στο σχολικό περιβάλλον. Με αφετηρία το κείμενο του Τζ. Ροντάρι «Συναγερμός στη φάτνη» και μέσα από τη διαδικασία της δραματοποίησης, οι μαθη­τές στήνουν μια πρωτότυπη «Χριστουγεννιάτικη Γιορτή», προσαρμοσμένη στο δικό τους «εδώ και τώρα», στις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις μνήμες, τις προσδοκίες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντά τους, εμπλέκοντας τα πανανθρώπινα μηνύματα και τις διαχρονικές αξίες του κειμένου με την καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια θεατρικών τεχνικών, οι μαθητές «ξεκλειδώνουν» το κείμενο, διερευνούν τις έννοιες, συνδέουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τα θέματά του και τοποθετούν τη δράση του σε συμφραζόμενα. Με την πλούσια φαντασία, την έντονη εκφραστικότητα και τον αυθορμητισμό τους, δημιουργούν εικόνες απ' όπου αναδύονται πρόσωπα και καταστάσεις. Στη συνέχεια, προσεγγίζουν τους χαρακτήρες, αυτοσχεδιάζοντας, και, όταν τα πρόσωπα κινηθούν στον χώρο, φορτιστούν μέσα στις σχέσεις και τις καταστάσεις, προκύπτουν διάλογοι, αυτοσχέδιοι, αρχικά, δομημένοι, αργότερα. Οι διάλογοι σημειώνονται, οριοθετούνται στον χώρο και στον χρόνο και ζωντανεύουν στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης. Επινοούνται όταν παίζονται ή παίζονται για να υπάρξουν. Οι μαθητές σταδιακά μετατρέπονται σε αναγνώστες, δρώντες και θεατές, και πειραματίζονται διαδοχικά με τη γραφή και την εμψύχωση, στοχεύοντας στη δημι­ουργία ενός τελικού δραματικού κειμένου. Με συγκεκριμένες επιλογές στη χρήση και τον συνδυασμό των θεατρικών κωδίκων εμπλουτίζουν το παραστασιακό εγχείρημα και προβαίνουν στις συνθέσεις σκηνικών μηνυμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της διαδι­κασίας, δίνονται ευκαιρίες αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και επαναξιολόγησης. Ο εμψυχωτής εκπαιδευτικός, συνοδοιπόρος και συμμέτοχος στο δημιουργικό ταξίδι, με ευελιξία συντονίζει και ρυθμίζει διακριτικά την ανάπτυξη των δράσεων, επεμβαίνει έμμεσα και αποκαθιστά ισορροπίες, προωθεί τον πειραματισμό, τη διερεύνηση, το σχεδιασμό και την οργάνωση. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας μπορεί να αξιοποιηθεί ενδοσχολικά και εξωσχολικά, αφήνοντας έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα στη σχολική κουλτούρα και, γενικότερα, στην τοπική κοινωνία.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/mused.4239

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


MUSED| ISSN: 2654-1807 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών