Από την ιστορία των βορείων ιδιωμάτων: η γραμματική του Γ. Ρουσιάδη (1834)

Ιώ Μανωλέσσου

Abstract

This paper gives a short overview of the available written sources (19th c. and earlier) for the diachronic investigation of northern dialects: a) texts written in a northern dialect and b) linguistic descriptions of northern dialects. It also publishes, for the first time, the earliest full linguistic description of a northern dialect, that of the variety of Kozani, included in G. Roussiades’ Praktische Grammatik der neuhellenischen Sprache (1834).

Keywords

βόρεια ιδιώματα; γραμματική; ιστορική διαλεκτολογία

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v3i0.2159

View Counter: Abstract | 809 | times, and HTML (ελληνικά) | 263 | times PDF (ελληνικά) | 93 | times HTML | 676 | times PDF | 64 | timesPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2024, Linguistics DivisionDepartment of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras