Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Υπόψη Κριτικών Μελετών για την Πολιτιστική Κληρονομιά, 

Καυκάσου 128, 

Άνω Κυψέλη, 

11363, Αθήνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Anastasia Sakellariadi
Δρ.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cschjournal@upatras.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Aggeliki Giannopoulou
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agianop@upatras.gr