Προσωπικό

Επιστημονική Επιτροπή

Βασίλης Αυδίκος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Δέσποινα Καταπότη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

Μάρκος Κατσιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Κωνσταντίνος Κωτσάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Μάρθα Μιχαηλίδου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Μάρλεν Μούλιου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Νότα Πάντζου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Kalamazoo College/Western Michigan University, Ηνωμένες Πολιτείες

Κώστας Παπαδόπουλος, Maastricht University, Κάτω Χώρες

Δημήτρης Πλάντζος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Tim Schadla-Hall, UCL Institute of Archaeology, Ηνωμένο Βασίλειο

Εσθήρ Σολομών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

Sam Turner, McCord Centre for Landscape, Newcastle University, Ηνωμένο Βασίλειο

Καλλιόπη Φουσέκη, UCL Institute for Sustainable Heritage, Ηνωμένο Βασίλειο

Tim Williams, UCL Institute of Archaeology, Ηνωμένο Βασίλειο

Γιάννης Χαμηλάκης, Brown University, Ηνωμένες Πολιτείες