Συντακτική Ομάδα

Επιμελητές Περιοδικού

  1. Στέλιος Λεκάκης, McCord Centre, Newcastle University, Ηνωμένο Βασίλειο
  2. Αναστασία Σακελλαριάδη, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο
  3. Δρ. Μήνα Δραγούνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Ελλάδα