Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κωσταρέλλη, Αλεξάνδρα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμο, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021) - Ερευνητικό σημείωμα
    Η συμβολή των τοπικών κοινωνιών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της αποκατάστασης του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας
    Περίληψη  PDF