Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεκάκης, Στέλιος, Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελλάδα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021) - Ερευνητικό σημείωμα
    Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από τη σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης
    Περίληψη  PDF