Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Συντακτική Ομάδα Δευκαλίων
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr