Τόμ. 1, Αρ. 3 (1970)

Θεωρία της λογοτεχνίας

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προβλήματα δομής στη σύγχρονη λογοτεχνία
Roland Barthes
PDF
σελ. 193-211
Η ποίηση στη σύγχρονη κοινωνία
Hilde Domin
PDF
σελ. 212-231
Λογοτεχνία και επιστημονική γνώση
Helmut Heissenbuttel
PDF
σελ. 232-257
Συζήτηση για τη λογοτεχνία
Roland Barthes
PDF
σελ. 258-282
Βιβλιογραφικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 283
[Περιεχόμενα Τεύχους 3]
PDF
χωρίς σελ/μηση