Τόμ. 3, Αρ. 10 (1974)

Βυζαντινή Φιλοσοφία Ι

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 10]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 10]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πρόλογος
Χ.Γ.
PDF
σελ. 143-145
Το πρόσωπο και ο έρως (Θεολογικό δοκίμιο οντολογίας): ο προσωπικός «τρόπος της υπάρξεως»
Χρήστος Γιανναράς
PDF
σελ. 147-213
Το πρόσωπο και ο έρως (Θεολογικό δοκίμιο οντολογίας): η κοσμική διάσταση του προσώπου
Χρήστος Γιανναράς
PDF
σελ. 215-294
Ειδήσεις - Πληροφορίες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 295-298