Τόμ. 4, Αρ. 13 (1975)

Πολιτική θεωρία

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 13]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 13]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δύο έννοιες της ελευθερίας
Sir Isaiah Berlin, Μαρμαρινός Ι. Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 3-17
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ως μηχανισμός κοινωνικής αναπαραγωγής
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
PDF
σελ. 18-33
Ανατομία της νεοελληνικής «ιδεολογίας»
Νικόλαος Βερνίκος
PDF
σελ. 34-50
Ο λενινισμός του Αντόνιο Γκράμσι
Δημήτρης Δημητράκος
PDF
σελ. 51-69
Θεωρία του καπιταλισμού και αγροτικό ζήτημα
Κώστας Βεργόπουλος
PDF
σελ. 70-93
Ιδεολογία και σημαίνουσες πρακτικές
Γιώργος Βέλτσος
PDF
σελ. 94-106
Abstracts - Resumes
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 107-109
[Περιεχόμενα Έτους 1974]
PDF
χωρίς σελ/μηση