Τόμ. 5, Αρ. 16 (1976)

Φιλοσοφία της επιστήμης

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 16]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 16]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η φιλοσοφία της επιστήμης (Εισαγωγικό σημείωμα)
Παύλος Χριστοδουλίδης
PDF
σελ. 335-350
Η φύση της επιστήμης
Mario Bunge, Ζερμπίνη Χ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 351-363
Μια γενική ματιά σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα
Karl R. Popper, Κουτούγκος Άρης (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.)
PDF
σελ. 364-389
Επιστημονική εξήγηση
Carl G. Hempel, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 390-398
Η επανάσταση στην επιστήμη ως αλλαγή του κοσμοειδώλου
Thomas S. Kuhn, Κουτούγκος Άρης (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.)
PDF
σελ. 399-422
Η τυπική λογική και η ανάπτυξη της γνώσης
Roman Suszko, Ιωαννίδης Κλείτος (μτφρ.), Π.Χ. (επιμ.)
PDF
σελ. 423-434
Βιβλιογραφία
Π.Χ.
PDF
σελ. 435-449
Βιβλιοκρισίες - Παρουσιάσεις
Παύλος Χριστοδουλίδης
PDF
σελ. 450-453
Ειδήσεις - Πληροφορίες
Παύλος Χριστοδουλίδης
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση