Τόμ. 6, Αρ. 18 (1977)

Αισθητική

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 18]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 18]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σχέδιο χαρτογράφησης της σύγχρονης αισθητικής
Μαριλίζα Μητσού - Παππά
PDF
σελ. 123-135
Επιλογή βιβλιογραφίας
Μαριλίζα Μητσού - Παππά
PDF
σελ. 136-144
Η εποπτεία και η έκφραση
B. Croce, Ανδρεάδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 145-161
Η ποιητική του Πώλ Βαλερύ
Γεώργιος Ι. Μουρέλος
PDF
σελ. 162-187
Καλλιτεχνικές και αισθητικές αξίες
R. Ingarden, Ιωαννίδης Κλείτος (μτφρ.)
PDF
σελ. 188-204
Αισθητική θεωρία και εμπειρία της τέχνης
R. K. Elliott
PDF
σελ. 205-219
Πειραματική αισθητική
D. E. Berlyne, Αρχελάου Ε. (μτφρ.)
PDF
σελ. 220-242
Η ποίηση του Holderlin στη φιλοσοφική σκέψη του M. Heidegger
Αναστάσιος Γιανναράς
PDF
σελ. 243-258
Ειδήσεις - Πληροφορίες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 259-260
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση