Τόμ. 6, Αρ. 20 (1977)

Φιλοσοφία της φυσικής

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 20]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εισαγωγικό σημείωμα
Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης
PDF
σελ. 371-374
Η φιλοσοφική σημασία της θεωρίας της σχετικότητας
H. Reichenbach, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 375-394
Η Σχετικότητα
P. Langevin, Μπιτσάκης Ευτύχης Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 395-404
Γενικές αρχές της θεωρίας της βαρύτητας του Einstein
V. Fock, Λογοθέτης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 405-415
Οι βάσεις της νεότερης κοσμολογίας
J. Merleau-Ponty, Π.Χ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 416-426
Κβαντική Φυσική και Φιλοσοφία
N. Bohr, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 427-434
Η διαμάχη για την ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής
Γ. Κωνσταντόπουλος
PDF
σελ. 435-444
Κβαντική Λογική και Μη-διαχωρίσιμο
B. D. Espagnat, Μπιτσάκης Ευτύχης Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 445-470
Εντοπισμός, πιθανότητες και αβεβαιότητες στην κυματική μηχανική
Louis De Broglie, Georges Lochak, Alberto Beswick, Ζερμπίνη Χ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 471-484
Η έννοια του φυσικού συστήματος
Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης
PDF
σελ. 485-507
Βιογραφικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 508-509
Νεκρολογία: Τάσος Γιανναράς
Παύλος Χριστοδουλίδης
PDF
σελ. 510-512