Τόμ. 7, Αρ. 21 (1978)

Νεοελληνική φιλοσοφία 1600-1900

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 21]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 21]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Στοιχεία από την ιστορία της νεοελληνικής φιλοσοφίας
Ευάγγελος Παπανούτσος
PDF
σελ. 3-46
Προσπελάσεις του ελληνικού στοχασμού στο χώρο της ιστοριονομίας
Κ. Θ. Δημαράς
PDF
σελ. 47-56
Η δύναμη εκσυγχρονισμού της ελληνικής σκέψης πρίν το ‘21
Γιάννης Καράς
PDF
σελ. 57-63
Η «σύντομος ιδέα της λογικής κατά την μέθοδον των νεωτέρων» του Βικεντίου Δαμοδού
Βασ. Μπόμπου - Σταμάτη
PDF
σελ. 64-85
Ανέκδοτο κείμενο του Νικολάου Ζερζούλη (1706-1773): μια πρώϊμη σύγκρουση με τον Δωρόθεο Λέσβιο σε θέματα θεολογίας, φιλοσοφίας και επιστήμης
Λίνος Γ. Μπενάκης
PDF
σελ. 86-95
Βενιαμίν ο Λέσβιος. Ελευθερία, η δύναμη της εκπλήρωσης του αυτεξουσιου: οι απόψεις του Βενιαμίν για τη βούληση και το αυτεξούσιο ως βάση της θεωρίας του για την ελευθερία του ανθρώπου
Μυρτώ Δραγώνα - Μονάχου
PDF
σελ. 96-130
Νεοελληνικές μεταφράσεις φιλοσοφικών έργων (1760-1821)
Ρωξάνη Αργυροπούλου - Λουγγή
PDF
σελ. 131-142
Νεοελληνική φιλοσοφία: κριτικός απολογισμός1953-1977
Ρωξάνη Αργυροπούλου - Λουγγή
PDF
σελ. 143-159
Νεκρολογία: Σπύρος Κυριαζόπουλος
Βασίλειος Α. Κύρκος
PDF
σελ. 160-165
Άωρος θάνατος
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς
PDF
σελ. 166-169
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση