Τόμ. 8

Αρ. 25-26 (1979) Η γλώσσα της κριτικής

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 25-26]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 25-26]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Έντεχνος λόγος ή οι μεταμορφώσεις του Πρωτέα
Τζίνα Πολίτη
PDF
σελ. 3-43
Η γλώσσα της κριτικής
I. A. Richards, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.)
PDF
σελ. 44-48
Τα τέσσερα είδη νοήματος
I. A. Richards, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.)
PDF
σελ. 49-56
Η θυμική πλάνη
W. K. Wimsatt, Monroe C. Beardsley, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.)
PDF
σελ. 57-75
Η ουλή του Οδυσσέα
Erich Auerbach, Μπιτσώρης Ευάγγελος (μτφρ.)
PDF
σελ. 76-93
Τα αρχέτυπα της λογοτεχνίας
Northrop Frye, Κούρτοβικ Δημοσθ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 94-99
Οι μετασχηματισμοί των μαγικών παραμυθιών
Vladimir Propp, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.)
PDF
σελ. 100-113
Ο ποιητικός προσδιορισμός και η αισθητική λειτουργία της γλώσσας
Jan Mukarovsky, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 114-121
Από που θα ξεκινήσουμε;
Roland Barthes, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.)
PDF
σελ. 122-131
Το εννοούμενο και το αληθοφανές
Julia Kristeva, Κούρτοβικ Δημοσθ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 132-136
Η γενετική δομική μέθοδος στην ιστορία της λογοτεχνίας
Lucien Goldmann, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.)
PDF
σελ. 137-150
Οι λογαριασμοί με τη «δομική» ποιητική
Galvano Della Volpe, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 151-157
Ιστορικότητα του λογοτεχνικού λόγου
Ignazio Ambrogio, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 158-162
Επιλογή βιβλιογραφίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 163-178
[Περιεχόμενα Έτους 1978]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση