Τόμ. 8

Αρ. 27-28 (1979) Φιλοσοφία της γλώσσας Ι

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 27-28]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 27-28]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αλήθεια και νόημα
Donald Davidson, Μπασάκος Παντελής (μτφρ.)
PDF
σελ. 183-205
Τι είναι μια θεωρία του νοήματος;
M. A. E. Dummett, Αρζόγλου Ιορδάνης (μτφρ.)
PDF
σελ. 207-252
Η επανάσταση του Chomsky στη γλωσσολογία
J. R. Searle, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.)
PDF
σελ. 253-286
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: κριτική επισκόπηση των φιλοσοφικών ερευνών του Wittgenstein
P. F. Strawson, Αραβαντινού Άννα (μτφρ.)
PDF
σελ. 287-322
Φιλοσοφικά περιοδικά
Κώστας Κούτρας
PDF
σελ. 323-340
[Γλωσσάρι]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 341-342
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση