Τόμ. 9, Αρ. 29 (1980)

Φιλοσοφία του χρόνου Ι

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 29]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 29]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο χρόνος: θεραπευτική μερικών αποριών
J. N. Findlay, Αρζόγλου Ιορδάνης (μτφρ.)
PDF
σελ. 3-22
Η γλώσσα του χρόνου
R. M. Gale, Αρζόγλου Ιορδάνης (μτφρ.)
PDF
σελ. 23-52
Χρόνος και μικροφαινόμενα
Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης
PDF
σελ. 53-68
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: Peter Bieri: ο χρόνος και η εμπειρία του χρόνου
P. Rohs, Λιάπτση Αικατερίνη (μτφρ.)
PDF
σελ. 69-81
Φιλοσοφικά περιοδικά
Κώστας Κούτρας
PDF
σελ. 83-102
[Γλωσσάρι]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 103