Τόμ. 10

Αρ. 33-34 (1981) Οι Ελεάτες

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 33-34]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 33-34]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα κείμενα: οι Πρόδρομοι: Ξενοφάνης, Ηράκλειτος
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
PDF
σελ. 4-8
Τα κείμενα: οι Δάσκαλοι: Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
PDF
σελ. 8-29
Τα κείμενα: ο Αντίλογος: Γοργίας
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
PDF
σελ. 30-39
Σχεδίασμα ιστορικής εισαγωγής στους Ελεάτες
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
PDF
σελ. 41-56
Ηράκλειτος, Παρμενίδης και η απλοϊκή μεταφυσική των πραγμάτων
Αλέξανδρος - Φοίβος Δ. Μουρελάτος
PDF
σελ. 57-75
Parmenide penseur du Cosmos
Jean Frere
PDF
σελ. 77-86
Ο Παρμενίδης στοχαστής του κόσμου
Jean Frere, Νικολούδη Στέλα (μτφρ.)
PDF
σελ. 87-96
On Parmenides’ three ways of inquiry
Alexander Nehamas
PDF
σελ. 97-111
Οι τρείς οδοί διζήσιος του Παρμενίδη
Αλέξανδρος Νεχάμας, Καλλιγάς Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 113-129
Space for Zeno
O. Testudo
PDF
σελ. 131-145
Ο χώρος για τον Ζήνωνα
O. Testudo, Καλλιγάς Παύλος (μτφρ.)
PDF
σελ. 147-163
Βιβλιογραφία για τους Ελεάτες
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος
PDF
σελ. 165-185
Ε. Π. Παπανούτσος 17.5.1982
Μυρτώ Δραγώνα - Μονάχου
PDF
σελ. 187-188
[Ανακοίνωση - Έκκληση]
Νικόλαος Αυγελής, Θεόφιλος Βεΐκος, Αναστάσιος Ν. Ζούμπος, Γεώργιος Ι. Μουρέλος
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση - Appeal]
Monroe C. Beardsley, Max Black, Mario Bunge, Harry M. Bracken
PDF
χωρίς σελ/μηση