Τόμ. 1, Αρ. 2 (1970)

Κυβερνητική

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η Κυβερνητική
Louis De Broglie
PDF
σελ. 97-122
Βιολογία και Κυβερνητική
Wolfgang Wieser
PDF
σελ. 123-140
Συνοπτική θεμελίωση της σύγχρονης αισθητικής
Max Bense
PDF
σελ. 141-168
Τα μαθηματικά του ανθρώπου
Cl. Levi - Strauss
PDF
σελ. 169-187
Βιβλιογραφικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 188
Γενική βιβλιογραφία (Εκλογή)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 189-190
[Περιεχόμενα Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση